Projektas VP2-2.1-ŪM-04-K-05-089

Įmonė įgyvendino projektą „UAB „Viktorija ir partneriai“ eksporto plėtra“, projekto kodas Nr.VP2-2.1-ŪM-04-K-05-089
Projekto įgyvendinimui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų buvo skirta iki 63 587,00 Lt. pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2014 m. rugsėjo mėn.
Projekto veiklų pabaiga: 2015 m. gegužės mėn.

Projektu buvo siekiama skatinti UAB "Viktorija ir partneriai" pardavimų augimą užsienio šalyse. Projekto metu įmonė sėkmingai sudalyvavo trijose tarptautinėse parodose:
„RIGA FOOD 2014“ rugsėjo 04-07 d., Rygoje;
„IFE 2015“ kovo 22-25 d., Londone;
„PLMA World of Private Label 2015“ gegužės 19-20 d., Amsterdame.