Projektas VP2-2.1-ŪM-04-K-04-145

UAB „Viktorija ir partneriai“ įgyvendino iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą UB „Viktorija ir partneriai eksporto skatinimas Nr.VP2-2.1-ŪM-04-K-04-145

Projekto įgyvendinimui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų buvo skirta 42 513,00 Lt. pagal  Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo VP2-2.1-ŪM-04-K priemonę „Naujos galimybės“.

Projekto trukmė – 10 mėn.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2014 m. gegužės mėn.
Projekto veiklų pabaiga: 2015 m. vasario mėn.

Pagrindinis projekto tikslas didinti UAB „Viktorija ir partneriai“ eksporto apimtis. Parodos yra vienas iš labiausiai tinkamų verslo partnerių paieškos būdų, kurių metu užmezgami nauji kontaktai su potencialiais įmonės produkcijos pirkėjais. Projekto metu įmonė pristatė savo produkciją ir užmezgė naujus verslo kontaktus šiose parodose:

„PLMA World of Private Label 2014“ Amsterdame;
„PRODEXPO 2015“, Maskvoje.