Projektas VP2-2.1-ŪM-04-K-03-025

Įmonė įgyvendino projektą „UAB „Viktorija ir partneriai“ eksporto geografijos plėtra“, projekto kodas Nr.VP2-2.1-ŪM-04-K-03-025
Projekto įgyvendinimui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų buvo skirta iki 89 580,00 Lt pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2012 m.rugpjūčio mėn.
Projektų veiklų pabaiga: 2014 m. vasario 28 d.

Projektu siekiama skatinti UAB "Viktorija ir partneriai" pardavimų augimą užsienio šalyse. Projekto metu įmonė sėkmingai sudalyvavo keturiose tarptautinėse parodose: “ISM 2013“ Kelne, „PRODEXPO 2013“ Maskvoje, „PLMA World of Private Label 2013“ Amsterdame, bei "PRODEXPO 2014" Maskvoje, kuriose sėkmingai pristatė savo produkciją ir užmezgė naujus verslo kontaktus.